Over Kenwerk

  Kenwerk is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren horeca, bakkerij, reizen, recreatie en facilitaire dienstverlening. Kenwerk blijft zich de komende jaren inzetten om ervoor te zorgen dat de branches de vakmensen krijgen die ze nodig hebben en (jonge) mensen een kans krijgen op de arbeidsmarkt.

  Dit doen wij door:
 • Leerbedrijven te erkennen, te begeleiden en te adviseren bij het opleiden van leerlingen, zowel in Nederland als in het buitenland
 • Arbeidsmarktontwikkelingen te vertalen naar opleidingsinhoud
 • Deskundigheid te bieden op het gebied van kwalificeren en examineren
 • Regionaal overleg tussen roc's en leerbedrijven te stimuleren
 • Projecten uit te voeren ter verbetering van de aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs

 • Bekijk ook onze algemene brochure of het filmpje dat Kenwerk heeft gemaakt voor de sector horeca.

  Arbeidsmarktperspectief
  
Kenwerk realiseert oplossingen die bijdragen aan een goed functionerende arbeidsmarkt op landelijk, regionaal en internationaal niveau. Hierbij is er oog voor de verwachtingen van het bedrijfsleven en de ambities van het onderwijs en de overheid. In ons jaarverslag leest u er meer over.

  Moy Fa en Leermeesterschap
  Mary Liu: “Het behalen van het Leermeesterschap UHO (Uitvoerend Horeca Ondernemer) in 1994 betekende het begin van de aanname van leerlingen van het ROC. Met een opleiding BBL of BOL kunnen leerlingen zich bij Moy Fa aanmelden voor een stagejaar om de fijne kneepjes van het vak te leren, vooral op het gebied van gastvrijheid, serveren, sociale vaardigheden en etiquette.
  Moy Fa leert de stagiaires de praktische kant van de Horeca, de school doceert de noodzakelijke theoretische kennis en er zijn ook praktijk gerichte lessen. Het komt vaker voor dat een leerling, na het behalen van het diploma, besluit om bij Moy Fa te blijven werken. Mijn man en ik juichen dit toe, omdat er dan samen al een flink traject is afgelegd en omdat de jong volwassene zich in de vertrouwde sfeer nog verder kan ontwikkelen.”

Verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs

Lees hier het jaarverslag
Download hier de brochure

Download hier de brochure

Lees meer...